درباره مارینا

هدف از احداث این مارینا، از یک سو فراهم آوردن مکانی جهت نگهداری و سرویس دهی به شناورهای شخصی و مالکان آنها در محیطی لوکس و مدرن می باشد و از سوی دیگر وجود کلاب تفریحات دریایی، مدرسه  بادبانی و سایر امکانات ورزشی یا رفاهی این مجموعه به خودی خود سبب جذب حداکثری گردشگران یا ورزشکاران علاقه مند به این مارینا می شود.

مطالعه درباره ما

  تعداد پارکینگ های مجموعه : 

مارینا کیش در شبکه های اجتماعی