تعرفه تفریحات دریایی

(قیمت ها به ریال میباشد)

                                             

پدل بورد

۱ ساعت

۶۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

پدال بورد

نیم ساعت

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

غواصی

۲۰ دقیقه (برای هر نفر)

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

بنانا

۲۰ دقیقه

۴۵۰٫۰۰۰

تیوب سواری

۲۰ دقیقه

۵۰۰٫۰۰۰

بادبانی

(با ناخدا)

نیم ساعت (برای ۳ نفر)

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

بادبانی

(بدون ناخدا)

نیم ساعت ( یک نفر)                                     نیم ساعت ( دونفر) 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰                                                          ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جت فلایر

یک ساعت ( هر نفر)

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

پارک آبی ویبیت

یک ساعت ( هر نفر)

۴۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

پاراسل

نیم ساعت ( هر نفر)

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

تعرفه اجاره پارکینگ

(قیمت ها به ریال میباشد)

نام اسکله

گنجایش شناور

طول شناور

قیمت ها

 روزانه

 سه روزه

 پنج روزه

 ده روزه

 قیمت ماهیانه

 قیمت سالیانه

A

۴۸

۸

۱,۶۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

B

۴۸

۸

۱,۶۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

C

۴۴

۸

۱,۹۲۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

D

۴۴

۸

۱,۹۲۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

E

۲۲

۸

۲,۳۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

E

۱۹

۱۰

۲,۷۰۰,۰۰۰

۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

F

۲۲

۱۲

۳,۲۰۰,۰۰۰

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

F

۱۰

۱۵

۴,۸۶۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۸,۶۰۰,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰

I

۹

۲۵

۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور  ژانو ۲۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.

در صورتیکه تعداد شناور هابه صورت متمرکز از چهار فروند بیشتر و برای استفاده تجاری ۱۲% تخفیف دارد.

خزه زدایی شناور ها

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

اندازه شناور

بیرون آب بر روی تریلر بدون هزینه مواد

داخل آب

دستی و بدون ابزار

با ابزار

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

۱

شناور تا طول ۶ متر

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

_

_

توافقی

۲,۸۰۰,۰۰۰

توافقی

۳,۲۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

_

_

توافقی

۳,۵۰۰,۰۰۰

توافقی

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

_

_

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

                                                                                   مبلغ

۱

شناور تا طول ۸ متر

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول بالاتر از ۸ متر

هزینه جرثقیل+ ۲۰%  بالا سری

تعرفه ناخدایی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

مبلغ

۱

ناخدایی جهت سوخت گیری

۵۰۰,۰۰۰

۲

ناخدایی(برای همه ساعت)

۱,۰۰۰,۰۰۰

شستشوی قایق

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

(با رنگ سفید)صرفا با آب

مبلغ

۱

شناور تا طول ۶ متر

                            ۶۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

                            ۹۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

                        ۱,۲۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

                        ۱,۸۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

                        ۲,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

                        ۲,۵۰۰,۰۰۰

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

 توافقی