تعرفه تفریحات دریایی

(قیمت ها به ریال میباشد)

                                             

پدل بورد

۱ ساعت

۶۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

پدال بورد

نیم ساعت

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

غواصی

۲۰ دقیقه

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

غواصی

  (۴۵ دقیقه)Vip

     ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

بنانا

۲۰ دقیقه

۴۵۰٫۰۰۰

تیوب سواری

۲۰ دقیقه

۵۰۰٫۰۰۰

بادبانی

نیم ساعت (برای ۳ نفر)

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

قایق ادونچر ایلند

یک ساعت ( یک نفر) 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

قایق ادونچر ایلند

 یک ساعت ( دونفر) 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جت فلایر

یک ساعت ( هر نفر)

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

پارک آبی ویبیت

یک ساعت ( هر نفر)

۴۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

پاراسل

شش دقیقه ( هر نفر)

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

گشت تفریحی

بیست دقیقه کلاس B ( چهار نفر)  

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

گشت تفریحی

بیست دقیقه کلاس C ( هفت نفر)

 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

گشت غواصی

بیست دقیقه ( ۱۵ نفر)

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

تعرفه اجاره پارکینگ

(قیمت ها به ریال میباشد)
نام اسکله
گنجایش شناور
طول شناور
قیمت ها
 روزانه
 سه روزه
 پنج روزه
 ده روزه
 قیمت ماهیانه
 قیمت سالیانه
A
۴۸
۸
۱,۶۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
B
۴۸
۸
۱,۶۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
C
۴۴
۸
۱,۹۲۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
D
۴۴
۸
۱,۹۲۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
E
۲۲
۸
۲,۳۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
E
۱۹
۱۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
F
۲۲
۱۲
۳,۲۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
F
۱۰
۱۵
۴,۸۶۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۶۰۰,۰۰۰
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
I
۹
۲۵
۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در مبالغ فوق در صورت خرید شناور  ژانو ۲۰% تخفیف اعمال خواهد شد.
در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.
اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.
در صورتیکه تعداد شناور هابه صورت متمرکز از چهار فروند بیشتر و برای استفاده تجاری ۱۲% تخفیف دارد.

خزه زدایی شناور ها

( قیمت ها  به ریال می باشد )

 

 

 

ردیف

 

 

 

اندازه شناور

بیرون آب بر روی تریلر بدون هزینه مواد

داخل آب

دستی و بدون ابزار

با ابزار

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

۱

شناور تا طول ۶ متر

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

_

_

توافقی

۲,۸۰۰,۰۰۰

توافقی

۳,۲۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

_

_

توافقی

۳,۵۰۰,۰۰۰

توافقی

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

_

_

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

                                                                                   مبلغ

۱

شناور تا طول ۸ متر

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول بالاتر از ۸ متر

هزینه جرثقیل+ ۲۰%  بالا سری

تعرفه ناخدایی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

مبلغ

۱

ناخدایی جهت سوخت گیری

۵۰۰,۰۰۰

۲

ناخدایی(برای همه ساعت)

۱,۰۰۰,۰۰۰

شستشوی قایق

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

(با رنگ سفید)صرفا با آب

مبلغ

۱

شناور تا طول ۶ متر

                            ۶۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

                            ۹۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

                        ۱,۲۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

                        ۱,۸۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

                        ۲,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

                        ۲,۵۰۰,۰۰۰

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

 توافقی