تعرفه تفریحات دریایی

(قیمت ها به ریال میباشد)

                                             

پدل بورد

۱ ساعت

۶۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

پدال بورد

نیم ساعت

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

غواصی

۲۰ دقیقه (برای هر نفر)                                                    (۴۵ دقیقه)Vip

۱٫۵۰۰٫۰۰۰                                                                         ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

بنانا

۲۰ دقیقه

۴۵۰٫۰۰۰

تیوب سواری

۲۰ دقیقه

۵۰۰٫۰۰۰

بادبانی

نیم ساعت (برای ۳ نفر)

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

قایق ادونچر ایلند

یک ساعت ( یک نفر)                                     یک ساعت ( دونفر) 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰                                                          ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جت فلایر

یک ساعت ( هر نفر)

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

پارک آبی ویبیت

یک ساعت ( هر نفر)

۴۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

پاراسل

شش دقیقه ( هر نفر)

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

گشت تفریحی

بیست دقیقه کلاس B ( چهار نفر)            بیست دقیقه کلاس C ( هفت نفر)

۱٫۵۰۰٫۰۰۰                                                          ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

گشت غواصی

بیست دقیقه ( ۱۵ نفر)

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

تعرفه اجاره پارکینگ

(قیمت ها به ریال میباشد)

نام اسکله

گنجایش شناور

طول شناور

قیمت ها

 روزانه

 سه روزه

 پنج روزه

 ده روزه

 قیمت ماهیانه

 قیمت سالیانه

A

۴۸

۸

۱,۶۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

B

۴۸

۸

۱,۶۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

C

۴۴

۸

۱,۹۲۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

D

۴۴

۸

۱,۹۲۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

E

۲۲

۸

۲,۳۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

E

۱۹

۱۰

۲,۷۰۰,۰۰۰

۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

F

۲۲

۱۲

۳,۲۰۰,۰۰۰

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

F

۱۰

۱۵

۴,۸۶۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۸,۶۰۰,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰

I

۹

۲۵

۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور  ژانو ۲۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.

در صورتیکه تعداد شناور هابه صورت متمرکز از چهار فروند بیشتر و برای استفاده تجاری ۱۲% تخفیف دارد.

خزه زدایی شناور ها

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

اندازه شناور

بیرون آب بر روی تریلر بدون هزینه مواد

داخل آب

دستی و بدون ابزار

با ابزار

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

۱

شناور تا طول ۶ متر

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

_

_

توافقی

۲,۸۰۰,۰۰۰

توافقی

۳,۲۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

_

_

توافقی

۳,۵۰۰,۰۰۰

توافقی

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

_

_

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

                                                                                   مبلغ

۱

شناور تا طول ۸ متر

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول بالاتر از ۸ متر

هزینه جرثقیل+ ۲۰%  بالا سری

تعرفه ناخدایی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

مبلغ

۱

ناخدایی جهت سوخت گیری

۵۰۰,۰۰۰

۲

ناخدایی(برای همه ساعت)

۱,۰۰۰,۰۰۰

شستشوی قایق

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

(با رنگ سفید)صرفا با آب

مبلغ

۱

شناور تا طول ۶ متر

                            ۶۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

                            ۹۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

                        ۱,۲۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

                        ۱,۸۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

                        ۲,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

                        ۲,۵۰۰,۰۰۰

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

 توافقی